“Hikayeniz” Kategorisi Neden Açıldı?

  • Yayınlayan: admin

BU KATEGORİ KİMLER İÇİN AÇILDI?

“Öyle bir iş başaracağım ki, Mümin Sekman hikayemi yazacak” diyenlerin sitesine hoşgeldiniz!

Bir kitap okudunuz, okuduğunuz kitaptaki bilgileri hayatınıza uyguladınız ve o dönemde sizin için çok önemli olan bir işbaşardınız. O halde sizin de paylaşılmaya değer bir öykünüz var artık.

Şöyle ki:

Birçok insan, kendini geliştirmek için kitap okumaz; siz okuyarak bir adım öne geçtiniz.

Bazı insanlar kitap da okur ama anlatılanları derinlemesine anlamaya çalışmaz. Siz bu aşamayı da başarıyla geçtiniz.

Bazıları, kılavuz kitaplar okur, derinlemesine de anlar ama hayatına uygulamaz. Öğrendikleri ile yaşadıkları arasında bir kopukluk vardır. Siz öğrendiklerinize göre yaşamayı başardınız.

Bazıları kitaplardan öğrendiklerini gündelik hayatına uygulamaya çalışır ama sonuç alamaz, çünkü uygulama tecrübesi eksiktir. bu kişiler, ya önündeki şartları doğru okuyamamış, ya kitaptaki fikirleri yeterince anlamamış ya da okuduklarına tam inanmamıştır.

Çok az sayıdaki okur ise; okudukları üzerine düşünür, anlatılanları kendi fikirleriyle sentezler, fikirleri kafasında ve hayatında kullanabileceği yerlere yerleştirir, sonra da bu fikirleri gündelik hayatına uygular, amaca dönük eylemlerini kararlı ve esnek bir şekilde sürdürerek sonuç alır.

Ve biz bu kişilere, “başarılı insan” diyoruz!

Çünkü çoğu kişinin elendiği bir yolda, azim ve akıl gücüyle son-uç’a kadar gidebilmiş insanlar bunlar.

Bu arada, sonuç almayı başaran insanlar da kendi içlerinde ikiye ayrılırlar.

Sonuç alanların, bir kısmı bildiklerini kendine saklamayı seçer, bazıları ise öğrendiklerini “yolun başındaki hallerini” yaşayan diğer insanlarla paylaşmayı tercih eder. Bu sitede ikinci gruba giren insanların hikayelerini okuyabileceksiniz.

Şimdi sizin de önünüzde iki yol var!

Yazılmış öyküleri okumakla yetinebilirsiniz ya da bir gün sizin de öykünüzün yayınlandığını hayal edebilirsiniz. Biz sizin hikayenizi de yayınlamaktan büyük memnuniyet duyarız.

Bu sitede öyküsünü görmek isteyenler ana hatlarıyla 5 adımlık bir yol izlemeli.

1. Oku: Kitabı derinlemesine oku!

2. Düşün: Okudukların, hayatın ve hayallerin üzerine düşün!

3. Uygula: Okuduklarını ve düşündüklerini hayatına uygula.

4. Sonuç al: Sonuca ulaşıncaya kadar azimli ve esnek ol.

5. Anlat: Nasıl başardığını diğer insanlarla paylaş.

Hepimiz biliyoruz ki, kılavuz kitaplar birer haritadır, hiçbir harita arazideki tüm detayları gösteremez. Ayrıca arazi, sık sık değiştiğinden, harita bazı detaylarda işe yaramayabilir ve çoğu zaman ana hatları doğru bir şekilde anlatabilir.

Bu nedenle, bir kılavuz kitap okuyarak bir iş başarmak, güçlü bir yorum becerisi gerektirir. Kitaplardan okuduklarını, önündeki pratik şartlara doğru bir şekilde uygulayabilmek önemli bir ustalıktır. bunu yapabilmiş insanlardan öğrenmemiz gereken çok şey var demektir.

Bu siteyi üzerinde dumanı tüten, taze başarı öykülerini anlatmak ve bir kitap okuyarak o dönemdeki en büyük hedefini gerçekleştirmiş insanların tecrübelerini paylaşmak için açtık.

Ve siz şu anda deneme yayınlarını izliyorsunuz:)

Yakında çok sayıda öykü yayınlanacak.

Görüşmek üzere…